Ventilatore Antico da soffito Marelli - Boreale - 1930 Antique old electric fan

Ventilatore Antico da soffito Marelli - Boreale - 1930 Antique old electric fan

Giá : Liên hệ
Số lượng
  • Đánh giá sản phẩm
Thông tin tóm tắt sản phẩm

Ventilatore Antico da soffito Marelli - Boreale - 1930 Antique old electric fan

Ventilatore Antico da soffito Marelli - Boreale - 1930 Antique old electric fan