Red and flower in white Shade with iron stand.

Red and flower in white Shade with iron stand.

Giá : Liên hệ
Số lượng
  • Đánh giá sản phẩm
Thông tin tóm tắt sản phẩm

Red and flower in white Shade with iron standing lamp.

Very beautiful and vintage Red and flower in white Shade with iron standing lamp. All working !!!