Saint - Petesrpug valentine Antique Reproduction Ray style micken floor lamp

Saint - Petesrpug valentine Antique Reproduction Ray style micken floor lamp

Giá : Liên hệ
Số lượng
  • Đánh giá sản phẩm
Thông tin tóm tắt sản phẩm

Froom USSR Demention: H160.D49.W49cm Weight: 5,5kg

Froom USSR

Demention: H160.D49.W49cm

Weight: 5,5kg